ภารกิจสำคัญในการสร้าง Telecom – Tech Company

หนึ่งในภารกิจสำคัญในการสร้าง Telecom-tech company จากการสนับสนุนของกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของไทยในการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และเรามีแผนจะระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย ผ่านการจัดตั้งกองทุน Venture Capital (VC)

กองทุน VC จะลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยให้แข็งแกร่งและสนับสนุนสู่การสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ ภูมิภาค รวมถึงนานาชาติ

รวมทั้งนำเทคโนโลยีขั้นสูงและความเชี่ยวชาญที่พัฒนาจากเทเลนอร์ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมและประสบการณ์นานาชาติสู่สตาร์ทอัพไทย

blank

กองทุน VC จะส่งเสริมโอกาสสู่การสร้างงานใหม่หลายพันตำแหน่งด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทย

blank

กองทุน VC มีแผนสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทย ซึ่งประเมินว่าจะทำให้เกิดธุรกิจประมาณ 1.5-3 หมื่นล้านบาท (ประมาณ 450-900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มมูลค่าให้กับ GDP โดยกองทุน VC จะเชื่อมต่อสตาร์ทอัพจากต่างประเทศเพื่อย้ายฐานมายังประเทศไทย ในการกระตุ้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีอวกาศ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Metaverse เป็นต้น