VC ชี้สตาร์ตอัพไทย 99% ยังไม่พร้อมโต ต้องปรับแนวคิดในการขยายธุรกิจในระดับโลก ตั้งแต่วันแรก ถ้าไปต่อไม่ได้ต้องตัดใจ หรือหยุดทำ แล้วไปคิดไอเดียธุรกิจใหม่