• Sort by :

พัฒนาชุมชน

ดีแทค เน็ตอาสา เพิ่มมูลค่าที่ดินบ้านปง-ห้วยลาน จ. เชียงใหม่ สู่หลักล้าน

แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังไม่โด่งดังเท่าไหร่นัก แต่ชุมชนบ้านปง-ห้วยลานก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ บวกกับสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนที่มีเสน่ห์ จึงทำให้ดีแทค เน็ตอาสา จ. เชียงใหม่ เห็นช่องทาง…