• Sort by :

Sustainability

ผู้ประกอบการเผยความต้องการเร่งด่วนเพื่ออัปสกิลเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ดิจิทัล หวังรอดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจโควิด ดีแทคเน็ตทำกิน #คนจะรวยเน็ตช่วยได้ พร้อมคิกออฟ ติดอาวุธผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ