SUPER PRODUCTIVE SPECIAL EP. : Fasting นอน บริหารเวลา ทักษะ หัวหน้า ตอบคำถามจากคนฟังในซีซันแรก

พอดแคสต์รายการ Super Productive เดินทางมาถึงเอพิโสดสุดท้ายในซีซันแรก รวิศ หาญอุตสาหะ รวมทุกคำถามจากแฟนรายการ ทั้งเรื่องกิจวัตรประจำวัน การทำงาน การแก้ปัญหา และอื่นๆ อีกมาก พร้อมคำตอบที่สามารถนำไปปรับใช้จริง

 

Episode อื่นๆ