SUPER PRODUCTIVE EP.24 นก 3 ประเภท เขียนไดอะรี Runner’s High ตอบคำถามสั้นๆ ส่งท้ายซีซันพิเศษ

ส่งท้ายซีซันพิเศษของพอดแคสต์ Super Productive ซีรีส์เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ 

รวิศ หาญอุตสาหะ หยิบคำถามจากผู้ฟังรายการมาตอบ ครอบคลุมในหลายๆ เรื่อง ทั้งภาคต่อ Fasting เรื่อง Produtivity การเขียนไดอะรี การวิ่ง และปัญหาจากหัวหน้า  

ติดตามได้ในพอดแคสต์ SUPER PRODUCTIVE ซีรีส์พิเศษ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนใหม่ในทุกมิติ

Episode อื่นๆ