SUPER PRODUCTIVE EP.4 : 6 ประเภทความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ตัวฉุดชีวิตให้ไม่ Productive

เคยมีงานวิจัยกล่าวไว้ว่า คนที่มีความสุขที่สุดคือ คนที่มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีที่สุด

แต่ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยติดกับดักอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ทุกข์ใจ กังวล สูญเสียความมั่นใจ ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง และท้ายที่สุดก็ส่งผลให้ชีวิตด้านอื่นไม่ Productive ตามไปด้วย

SUPER PRODUCTIVE เอพิโสดนี้ รวิศ หาญอุตสาหะ เล่าถึง 6 นิสัยความสัมพันธ์ที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมวิธีแก้ไขให้ชีวิตคู่ราบรื่น