SUPER PRODUCTIVE EP.3 รวมคำตอบเรื่อง Career Path ที่คนทำงานทุกอาชีพควรรู้และนำไปปรับใช้ได้ทันที

Career Path คืออะไร จะช่วยให้ชีวิตและการทำงาน Productive ขึ้นได้อย่างไร

รวิศ หาญอุตสาหะ คุยกับ บี-อภิชาติ ขันธวิธิ เจ้าของเพจ HR – The Next Gen เกี่ยวกับเรื่อง Career Path ที่มนุษย์ทำงานทุกอาชีพควรรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที ในพอดแคสต์ SUPER PRODUCTIVE