SUPER PRODUCTIVE EP.2 เครื่องมือทางความคิดที่ช่วยควบคุมเวลาชีวิตและแก้ทุกปัญหาอย่าง Productive ที่สุด

ปัญหาจากที่ทำงาน ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องเงิน ปัญหาสุขภาพ

ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาควบคู่กับชีวิตมนุษย์ แต่วิธีแก้ปัญหาต่างหากที่จะทำให้เรามีหรือไม่มีความสุขกับชีวิต

รวิศ หาญอุตสาหะ มาพร้อมชุดความคิดที่จะช่วยให้คุณควบคุมชีวิตได้ดีขึ้น และแก้ปัญหาอย่างหลากหลายตั้งแต่เรื่องแฟนไปจนถึงเจ้านายได้อย่าง Super Productive!