dtac blog

“เราทำไม่ได้หรอก เราไม่มีความสามารถมากขนาดนั้น”

เชื่อไหมว่า ความคิดเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้จริงๆ แต่มันสะท้อนถึงกระบวนการตั้งต้นความคิดที่คุณมีกับตัวเองที่เรียกว่า Fixed Mindset ต่างหาก ฉะนั้นถ้าอยากพัฒนาตนเอง อยากก้าวข้ามสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้ การมี  Growth Mindset จะเป็นตัวช่วยให้คุณเจอสิ่งนั้น

รวิศ หาญอุตสาหะ รวมคำตอบเรื่อง Growth Mindset พร้อมวิธีนำไปปรับใช้ ในพอดแคสต์รายการ Super Productive

POPULAR POST

Get the news into your inbox!

Close Menu