วันที่โลกหยุดชะงัก แต่การสื่อสารไม่หยุดพัฒนา กับ ‘Sigve Brekke’

 

COVID-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน ในส่วนของการสื่อสารเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ท่ามกลางวิกฤตที่ยากจะรับมือ “ประธานกรรมการบริหาร Telenor Group” กลับมองเห็นโอกาสที่ดีที่จะได้ปรับวิธีการทำงานให้สอดรับกับปัญหา เพื่อรักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น ร่วมรับฟังหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องการรับมือวิกฤต การบริหารคน การจัดการสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการเตรียมพร้อมในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกล ภายใต้วิสัยทัศน์อันคมคาย ในวันที่โลกหยุดชะงัก แต่การสื่อสารไม่หยุดพัฒนากับ “Sigve Brekke” 

#MissionToTheMoonPodcast #MissionOriginalVideo

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่