เพราะเราเป็นมากกว่าคนขายซิม

DTAC-TOWER-461_web

จากรูปทางซ้าย อธิบายถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม คนกลุ่มหนึ่งมีโอกาสในการเข้าถึงทุนและทรัพยากรที่ดีกว่า ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่สามารถเข้าถึงแม้แต่บริการขั้นพื้นฐานอย่างการศึกษาและสาธารณสุขได้ ซึ่งในมุมมองดั้งเดิม ผู้ที่มีบทบาทในการลดความไม่เท่าเทียมนี้ คือ ภาครัฐบาลผ่านนโยบายทางการคลังและสาธารณสุขที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามในการลดความเหล่าล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรและสถานการณ์กลับแย่ลง

  • จากข้อมูลของ OxFam ระบุว่า สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยมีมากเป็นอับดับ 3 ของโลก
  • 10% ของประชากรไทยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน และอีก 40% อยู่เหนือเส้นความยากจนเพียงน้อยนิด
  • 1% ของประชากรโลกเป็นคนรวยที่ครอบครองสินทรัพย์มากกว่า 60% ของสินทรัพย์ทั้งโลก

ในโลกดิจิทัล ภาพทางซ้าย อธิบายถึงแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล้ำของสังคมในยุคดิจิทัล เพราะเทคโนโลยีไม่มีอคติ เทคโนโลยีไม่แบ่งแยกว่าคุณยากดีมีจนอย่างไร เทคโนโลยีมอบโอกาสให้กับทุกคน

ดีแทค ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอดคือการเพิ่มศักยภาพให้ทุกคนในสังคม โดยลดอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี รวมถึงทำงานเชิงรุกผ่านโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ

“อินเทอร์เน็ต” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงรายได้ ขจัดความยากจน การศึกษาที่ดีขึ้น ตลอดจนสุขอนามัยและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงทรัพยากรได้ดีขึ้นโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น วรรณะ ทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญใน

การสร้างโซลูชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในภาคการเกษตรของไทย ที่มีประชากรอยู่ในภาคเกษตรถึง 33% แต่กลับสร้างรายได้ให้ประเทศเพียง 10% ของจีดีพี แสดงถึงประสิทธิภาพแรงงานในภาคการเกษตร

ดีแทค ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและดิจิทัล ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ dtac Smart Farmer เพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) โดยพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงบริการและเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะดิจิทัล และความร่วมมือพหุภาคี ซึ่งจากข้อมูลของ World Economic Forum ระบุว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพียง 10% ของประชากรสามารถเพิ่มจีดีพีต่อหัว (GDP per capita) ได้ถึง 1.2%

“ดีแทคมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการช่วยสังคมลดความเหลื่อมล้ำผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของดีแทค Empower societies”

และนี่จึงเป็นหัวใจสำคัญของงานพัฒนาความยั่งยืนของดีแทค และก้าวสำคัญต่อไปของดีแทคและผู้ถือหุ้น Telenor ในการช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำ ตามกรอบการพัฒนาของสหประชาชาติข้อที่ 10 หรือ UN SDG #10

 

ENGLISH VERSION