R U OK Safe Internet EP.7 จอยลดา สุ่มเสี่ยง หมิ่นเหม่ไหม โลกของนิยายออนไลน์มีอะไรให้ต้องระวังบ้าง

จอยลดา คือแพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะผู้อ่านวัยรุ่นเพราะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ แต่ผู้ใหญ่หลายคนยังไม่เข้าใจว่านิยายออนไลน์มีรูปแบบอย่างไร จึงเต็มไปด้วยความเป็นห่วง

R U OK ชวนนักอ่าน นักเขียนจอยลดา จากโครงการ dtac Safe Internet และ Community Manager จากจอยลดา มาร่วมทำความเข้าใจกันว่าความเสี่ยงในการใช้แพลตฟอร์มนิยายออนไลน์มีอะไร และจะสร้างให้เกิดความเข้าใจกันในครอบครัวได้อย่างไรบ้าง

Credits

  • The Host ดุจดาว วัฒนปกรณ์
  • The Guest
  • Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
  • Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
  • Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ
  • Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค
  • Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
  • Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล