• Sort by :

Product & Services

ดีแทคปิดศูนย์บริการชั่วคราวสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่เข้มงวดควบคุมสูงสุดทั้ง 13 จังหวัด เริ่ม 20 ก.ค. – 2 ส.ค. แนะนำลูกค้าใช้บริการช่องทางดิจิทัล – ดีแทคแอป