กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ และทอดพระเนตรนิทรรศการ 5G เกษตรกรอัจฉริยะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center หรือ IOC) และติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ในโอกาสนี้ได้ทรงพระกรุณาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ โดยนายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมรับเสด็จฯ พร้อมร่วมถวายรายงานการนำโซลูชั่น 5G เกษตรกรอัจฉริยะสู่การพัฒนาเกษตรไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ บูธนิทรรศการ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ของกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ในโอกาสนี้ ดีแทคได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วยการนำเสนอโซลูชั่น 5G เกษตรกรอัจฉริยะสู่การพัฒนาเกษตรไทยในพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center หรือ IOC) โดยได้ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ นำโซลูชันมาแสดง อาทิ AR set – Smart Farm จากบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด, โดรนเพื่อการเกษตรสำหรับพ่นหว่านปุ๋ยและยาจากบริษัท เศรษฐมงคล 2007 (ประเทศไทย) จำกัด , AI Camera เพื่อการเกษตรจากบริษัท ไดนามิค อินเทลลิเจ็นซ์ เอเชีย จำกัด และ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

EECi

EEci2