dtac blog

8 พฤษภาคม 2563 – วิกฤตการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนการสอนของครูและนักเรียนภาคธุรกิจกำลังดิ้นรนหาทางรอด ขณะเดียวกัน ก็ห่วงกังวลต่อความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพและสวัสดิการ

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ในขณะที่ทุกประเทศเร่งดำเนินมาตรการเพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคโควิด-19 ทั้งมาตรการให้คนอยู่บ้านหรือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ทำให้การเชื่อมต่อการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยสำคัญ มีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นในการให้บริการโทรคมนาคม มีผลต่อการคำนึงในการให้บริการโครงข่ายของผู้ประกอบการทั่วโลก พร้อมทั้งภารกิจได้เพิ่มและเติบโตขึ้น”

ดีแทคนำเอาทรัพยากรและศักยภาพ ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของไทย มาช่วยสนับสนุนสังคมและภาคธุรกิจใน 5ภารกิจหลัก ดังนี้

  • มอบฟรีดาต้าและข้อเสนอแพ็กเกจพิเศษเพื่อธุรกิจและการใช้งานทั่วไป
  • ลงทุนต่อเนื่องพัฒนาโครงข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ
  • ความพร้อมในการร่วมใช้ข้อมูลการใช้มือถือ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ในการคาดการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส
  • “ดีแทคร่วมแรงใจ Fight COVID-19” โครงการเพื่อภารกิจสำคัญในการร่วมต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19
  • ลดความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ในการกลุ่มเปราะบาง อันเนื่องมาจากการใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน ด้วยการจัดค่ายแกนนำเยาวชนอินเทอร์เน็ต dtac Young Safe Internet Leader Camp Version 2.0  (YSLC)

มอบฟรีดาต้าและข้อเสนอแพ็กเกจพิเศษเพื่อธุรกิจและการใช้งานทั่วไป

ดีแทคได้มอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับแอปที่ช่วยในการทำงาน เช่น Zoom, LINE และ Microsoft Office พร้อมประกันโควิด-19 ฟรี และการโทรไปยังสายด่วนข้อมูลฟรี รวมทั้ง บริการช่วยเหลือต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่มีมากกว่า 10ล้านราย ดีแทคยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการนำเสนอโซลูชั่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้คุณครู นักเรียน และบุคลากรด้านการศึกษามากกว่า 10 ล้านคน สามารถเชื่อมต่อถึงกันและเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของลูกค้าองค์กรและ SME ดีแทคได้แนะนำโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและดำเนินธุรกิจต่อไป จากการสำรวจลูกค้าองค์กรและ SME กว่า 700 คน และกว่า 50 องค์กรถึงความต้องการในช่วงวิกฤตโควิด–19 พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ไม่มีโซลูชั่นที่พร้อมรองรับการทำงานที่บ้าน ดีแทคจึงได้ตอบสนองความต้องการในเวลานี้ด้วยโซลูชั่นทางรอดธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าองค์กรมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานได้ประสิทธิภาพ เสถียร และปลอดภัย โดยไม่กระทบความสามารถในการให้บริการลูกค้า

ลงทุนต่อเนื่องพัฒนาโครงข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ                      

ในทุกๆ วันจะมีทีมวิศวกรโครงข่ายของดีแทคมากกว่า 1,000 คนทำงานภาคสนามร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของสัญญาณให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า และสร้างความมั่นใจว่าโครงข่ายจะรองรับการใช้งานต่อเนื่องตลอด24 ชั่วโมงทุกวัน ดีแทคให้การสนับสนุนการขยายโครงข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการขยายสถานีฐาน และซ่อมบำรุงกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ช่วยเหลือ สถานีตำรวจ หน่วยงานราชการที่สำคัญ และให้ความสำคัญกับการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 เช่น แพทย์ พยาบาล และบุคคลากรด้านการแพทย์

ดีแทคได้ลงทุนอย่างอย่างต่อเนื่อง แม้ขณะนี้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผลกระทบโควิด-19 การลงทุนได้สร้างความมั่นใจว่าโครงข่ายของดีแทคจะมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความเชื่อมั่นในการใช้งาน พร้อมทั้งรองรับการเติบโต และพัฒนาสู่บริการต่างๆ ที่สำคัญ

ความพร้อมในการร่วมใช้ข้อมูลการใช้มือถือ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ในการคาดการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

ดีแทคมีความมุ่งมั่นในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งขององค์กร ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้งานมือถือเพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญของรัฐบาลในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ดีแทคมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้าน data analytics เพื่อสร้างแบบจำลองการประเมินของพื้นที่การระบาดในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ กลุ่มเทเลนอร์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพในหลายประเทศ รวมถึงกลุ่มประเทศในสแกนดิเนเวีย โดยจะถ่ายทอดประสบการณ์นี้กับดีแทคเพื่อต่อยอดการทำงานในวิกฤตนี้

ปัจจุบัน เทเลนอร์ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แก่หน่วยงานสาธารณสุขในประเทศนอร์เวย์ เพื่อทำความเข้าใจการแพร่กระจายของไวรัสและผลกระทบของระบบสุขภาพ ด้วยการติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวจากการใช้งานของเคสไวรัส เพื่อประเมินพื้นที่ระบาด และคาดการณ์แนวโน้มพื้นที่ที่จะระบาดต่อไป ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อคำนวณจำนวนผู้ที่จะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และออกมาตรการต่างๆ มารองรับได้ทันที โดยเทเลนอร์ได้นำข้อมูลมาใช้แบบไม่ระบุชื่อเพื่อคุ้มครองข้อมูล และไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ซ้ำได้

ที่ผ่านมา เทเลนอร์ได้ประสบความสำเร็จในรูปแบบการจำลองและการคาดการณ์การระบาดของโรคมาลาเรียที่พัฒนาในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย สำหรับการนำประสบการณ์ไปต่อยอดเพื่อใช้กับการระบาดของโควิด-19 เทเลนอร์กำลังอยู่ในระหว่างปรึกษากับองค์กรระหว่างประเทศเช่นคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป สมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลก และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

“ดีแทคร่วมแรงใจ Fight COVID-19” โครงการเพื่อภารกิจสำคัญในการร่วมต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19

ดีแทคร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ “ดีแทคร่วมแรงใจ Fight COVID-19” เพื่อเสริมศักยภาพงานบริการสังคม โดยดีแทคสนับสนุนเบอร์โทรสายด่วน เรียงหมายเลข 4 หลักสุดท้ายให้จดจำได้ง่ายขึ้น 063-474-0061 ถึง 0065 พร้อมค่าโทรฟรีให้กับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่กำลังรับมือการโทรเข้ามาปรึกษา ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มากขึ้น อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตการณ์นี้ และเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากโรงพยาบาล โดยให้บริการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงที่ต้องกักตัว และประชาชนทั่วไป เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19

 

จัดค่ายแกนนำเยาวชนอินเทอร์เน็ต dtac Young Safe Internet Leader Camp Version 2.0  (YSLC) สู่รูปแบบ “ค่ายออนไลน์” ลดความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

ในช่วงปิดเทอมระยะยาวแบบนี้ เด็กๆ ที่ติดอยู่ในบ้านเป็นเวลานาน อาจเผชิญภาวะที่เรียกว่า “Cabin fever” หรือสภาวะกดดันทางจิตใจที่ต้องอยู่แต่ในบ้าน เป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้านลบและความทุกข์ที่เกิดจากการถูกจำกัดพื้นที่ ดีแทคพบว่าวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปีมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10-12 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เยาวชนเผชิญกับภัยออนไลน์สูงขึ้น และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนใช้งานในประเทศโดยรวม จากข้อมูลพบว่าร้อยละ 86 ของเด็กที่ถูกสำรวจเคยได้รับประสบการณ์ล่วงละเมิดและเนื้อหาไม่เหมาะสม รวมทั้งการชักชวนทางเพศจากคนแปลกหน้าทางออนไลน์ และร้อยละ 90 พบว่าได้รับข้อมูลที่ผิดและบิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) รวมถึงการหลอกลวงทางการค้าบนโซเชียลมีเดียที่แชร์จากเพื่อนหรือคนดัง

ดีแทคได้ร่วมกับดีป้า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดค่ายแกนนำเยาวชนอินเทอร์เน็ต dtac Young Safe Internet Leader Camp Version 2.0  (YSLC) รูปแบบค่ายออนไลน์เป็นครั้งแรกในไทยระหว่าง 27-30 เมษายน 2563 เพื่อเปลี่ยนบทบาทของเยาวชนจากเหยื่อภัยออนไลน์ มาเป็นผู้นำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้คำแนะนำแก่เพื่อนๆ หรือผู้คนรอบข้าง ในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) แล้ว ยังจะทำให้เด็กๆ มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 

 

POPULAR POST

Get the news into your inbox!

Close Menu