dtac blog

การรู้จักรักตัวเอง สำคัญกับชีวิตส่วนตัวและการงานอย่างไร การไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเกิดจากอะไรได้บ้าง เราจะก้าวข้ามและเริ่มต้นรักตัวเองได้อย่างไร

รวิศ หาญอุตสาหะ ชวน ดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัดด้วยการเคลื่อไหว และโฮสต์รายการพอดแคสต์ R U OK มาให้คำแนะนำและแง่มุม รวมถึงชี้ให้เห็นว่าการรักตัวเองเป็นจะทำให้ชีวิต Productive ขึ้นได้อย่างไร 

ติดตามได้ในพอดแคสต์ SUPER PRODUCTIVE ซีรีส์พิเศษ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนใหม่ในทุกมิติ

Episode อื่นๆ

POPULAR POST

Get the news into your inbox!

Close Menu