dtac blog

รางวัลแห่งธรรมาภิบาล บทพิสูจน์ความเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยม

เมื่อเร็วๆ นี้ ดีแทคเพิ่งได้ประกาศให้เป็น 1 ในหุ้นยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

เมื่อหาคนที่ใช่ไม่ได้ วัฒนธรรม(องค์กร)จึงต้องถูก… ปฏิวัติ

ปตินันต์ วชิรมน – ทอม ศิษย์เก่า dtac accelerate และผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพบริหารบุคคลเจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ScoutOut ฉายภาพความยากของการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

อ่านต่อ

POPULAR POST

Get the news into your inbox!

Close Menu