dtac blog

ทีมผู้อยู่เบื้องหลังสัญญาณคุณภาพรอบสนามหลวง ที่แม้แต่คนหลักแสน สัญญาณดีแทคก็ยังลื่น ไม่มีสะดุด

ทุกครั้งที่เราพบปัญหาในการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ เราจะต่อสายตรงถึง Call Center ของเครือข่ายก่อนเป็นอย่างแรก แต่รู้ไหมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการโทรเข้าโทรออกหรือการใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกครั้งคือ ??

อ่านต่อ

ในอนาคตแมลงจะเป็นโปรตีนชนิดสุดท้ายของมนุษย์

สำหรับร้านที่คอลัมน์ Selected เลือกไปเยือนเป็นที่แรกไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น Insects in the Backyard ร้านอาหารที่ใช้แมลงเป็นส่วนประกอบของแต่ละเมนู ผู้รับวัตถุดิบจากเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการ Smart Farmer ที่ดีแทคร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการผลผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

อ่านต่อ

8 ตัวเลขสำคัญกับอุตสาหกรรมเทเลคอม

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ Disruption ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะหันเหทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคต จะว่าไปก็เป็นธรรมชาติของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่จะเข้ามาทำลายความเคยชินเดิมๆ ของผู้บริโภค ก่อนจะแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไป

อ่านต่อ

อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเสาสัญญาณดีแทคมาในรูปแบบต้นไม้

“เคยไหมเวลาเดินทางไปตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือชนบท เราจะเห็นเสาสัญญาณตั้งตระหง่านโดยที่ไม่ลงตัวไปกับทัศนียภาพโดยรอบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลถึงความลำบากในการขอติดตั้งเสาสัญญาณในบางพื้นที่”

อ่านต่อ

POPULAR POST

Get the news into your inbox!

Close Menu