[ocean_posts_slider id=”141″]

เพราะเราเป็นมากกว่าคนขายซิม

คุณให้ความหมายของคำว่า “ดิจิทัล” ว่าอย่างไร
เทคโนโลยีที่มีแต่เลข 0-1 ประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น หรือโทรศัพท์มือถือ แต่ในมุมมองหนึ่งของดีแทค เรามองว่า เทคโนโลยีดิจิทัล คือ “ความเท่าเทียม”

อ่านต่อ

VCN อีกก้าวสำคัญสู่ยุค 5G ของดีแทค

ดีแทค ถือเป็นหนึ่งในบริษัทเครือข่ายโทรคมนาคมของโลกที่พร้อมผลักดันสู่การนำเทคโนโลยีโครงข่ายหลักเสมือน (Visualized Core Network: VCN) เข้ามาใช้ในการทำให้บริการเร็วขึ้น โดยเฉพาะการก้าวสู่เทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าเป็นการ เพิ่มศักยภาพให้กับลูกค้า ที่สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

เปลี่ยนเสียงของลูกค้าเป็นความลื่นอีกระดับกับ Flip for Site

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดีแทคก็คือการหาพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ เรามีทีมงานพร้อมในการก่อสร้างสถานีฐาน แต่เราไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสม

อ่านต่อ

“ก้าว” ถัดไปของคนดีแทค

วัฒนธรรมของดีแทคช่วยให้สามารถดึงผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดิจิทัลไว้กับเราเพื่อการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น
โดย ลาร์ส นอร์ลิ่ง

อ่านต่อ

POPULAR POST

Get the news into your inbox!