เปิด 5 เทรนด์ IoT ที่จะเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจแห่งอนาคต

เทคโนโลยีการสื่อสารและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับฐานรากของเศรษฐกิจโลก แล้วภาคส่วนไหนจะได้รับผลกระทบสูงสุด?

เพื่อรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีการสื่อสารอย่าง IoT และ 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นอันใกล้ Telenor Connexion บริษัทวิจัยทางเทคโนโลยีภายใต้เทเลอนอร์กรุ๊ป ร่วมกับ Northstream ของเดนมาร์กวิเคราะห์และมองแนวโน้มอนาคตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี IoT และการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัล

  1. ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoTจะมีมูลค่ามหาศาล

การเกิดขึ้นของข้อมูลจำนวนมากซึ่งเกิดจากการที่สิ่งของต่างๆ ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Internet of Things: IoT) ทำให้ผู้ให้บริการและลูกค้าทราบถึงข้อมูลที่ใช้บริการได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสเปิดตลาดการซื้อขายข้อมูลในระดับองค์กรหรืออุตสาหกรรม ซึ่ง “ข้อมูล” ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในยุคดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลยังคงเป็นประเด็นที่ต้องหาข้อสรุปต่อไป

บริษัทใดก็ตามที่นำเทคโนโลยี IoT มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์หรือสินค้า จะมีความได้เปรียบในการแปลงข้อมูลเป็นรายได้ ข้อมูลรวมที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ IoT มีความเป็นไปไดเ้อย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนกันในระดับองค์กร

  1. จะมีการใช้ประโยชน์จาก IoT เร็วขึ้น

การคิดค้นและพัฒนาโซลูั่นทาง IoT จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่ถูกลง ผู้ให้บริการ IoT กลุ่มแรกจะต้องทำงานอย่างหนักในเรื่องของการปรับจูนให้เป็นมาตรญานเดียวกัน ซึ่งการให้บริการผ่านเว็บไซต์จะทำให้ผู้เล่นรายต่อสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายและเร็วขึ้น ไม่ว่าตะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ทางดิจิทัล ซึ่งแตกต่างจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคก่อนๆ

  1. การสื่อสารจะเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางดิจิทัล

ปัจจุบัน Connectivity หรือการสื่อสารมีส่วนสำคัญในการบ่งชี้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้น การพัฒนาสินค้าต่างๆ จึงควรคำนึงถึงการพัฒนาและผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการสื่อสารมักจะเป็นปัจจัยท้ายๆ ที่ถูกคำนึงถึง ดังนั้น เพื่อพัฒนาสินค้าและประสบการณ์ทางดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ตรงใจผู้ใช้งาน การออกสินค้าจึงควรคำนึงถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร ความสามารถทางเทคโนโลยีและโมเดลทางธุรกิจตั้งแต่กระบวนการคิดค้น

  1. อีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้น

ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดอีคอมเมิร์ซที่รุนแรงมากขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารและการขนส่งมีความเชื่อมโยงที่มากขึ้น ทำให้เกิดพฤติกรรมออนไลน์ชอปปิ้งและนวัตกรรมอื่นๆ ตามมา

สำหรับอุปกรณ์ IoT จะช่วยทำให้การติดตามสถานะการขนส่งเป็นในรูปแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะนำซึ่งความทันสมัยและความก้าวหน้ามายังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ

  1. บริการหลังบ้านของเทคโนโลยีการสื่อสารเติบโต

เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารมีความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าและบริการ ซึ่งทำให้การจัดการเทคโนโลยีดังกล่าวมีความน่าเชื่อ องค์การต่างๆ จึงควรมั่นใจว่าความปลอดภัยของระบบและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีได้รับการแก้ไขก่อนการให้บริการกับลูกค้า

ด้วยเหตุนี้ ทำให้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือและจัดการได้มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจต่างๆ ดังนั้นการผู้ให้บริการระบบหลังบ้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารมีความต้องการมากขึ้น เช่น พื้นที่บริการ ความหน่วง ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่