• Sort by :

dtac Transformation

กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือกับดีแทคเน็ตทำกิน นำดิจิทัลเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับ “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” พร้อมฟื้นฟูการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตั้งเป้ารายได้กว่า 250 ล้านบาท

ดีแทคโชว์ผลการดำเนินงานแข็งแกร่งในปี 2564 จากการเร่งขยายเครือข่าย การเติบโตของลูกค้าเพิ่มขึ้น และแผนการยกระดับโครงสร้างการดำเนินงานที่สร้างความแตกต่าง