dtac Super Booster Race 2020 ทีมผู้บริหารดีแทค กับภารกิจเยือน 6 ภาคของประเทศ ในระยะเวลา 5 วัน

เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม คุณชารัด ซีอีโอ และทีมผู้บริหาร เดินทางไปเยือน 6 ภาคของประเทศ ในระยะเวลา 5 วัน ในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรจำนวนมาก โดยระหว่างการไปเยือนจังหวัดต่างๆ อาทิ เชียงราย ระยอง และสงขลานั้น คุณชารัดได้พบปะกับตัวแทนขายของดีแทค ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้คนในพื้นที่ห่างไกล ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแม่ลูกสอง หรือเจ้าของร้านค้าเล็ก ๆ ผู้ไม่ปล่อยให้ความพิการทางกายมาเป็นอุปสรรค รวมทั้งได้ทำภารกิจสนุก ๆ อย่างการลิ้มรสอาหารท้องถิ่น และการเรียนทำชาชักฉบับปักษ์ใต้ นอกจากนี้ คุณชารัดยังได้ลงพื้นที่กับทีมงานผู้ทำหน้าที่ดูแลช่องทางการขายใหม่ๆ อาทิ สถานีบริการน้ำมัน ตลาดสด และร้านขายยา ซึ่งช่วยให้ดีแทคสามารถมอบบริการที่ทั่วถึงและตอบโจทย์กับชีวิตประจำวันยิ่งขึ้น สะท้อนจุดมุ่งหมายขององค์กรในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมและเชื่อมต่อทุกคนกับทุกสิ่งที่สำคัญที่สุด