ดีแทคเตรียมพร้อมสัญญาณมือถือในโอกาสการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

20 พฤศจิกายน 2562 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค จัดเตรียมความพร้อมโครงข่ายและขยายสัญญาณมือถือเพื่อรองรับการใช้งานเพิ่มขึ้นและเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ยังถือเป็นโอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปีของการก่อตั้งศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และฉลองครบ 50 ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและนครรัฐวาติกัน ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.นี้

นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ทีมงานดีแทคได้เข้าสำรวจพื้นที่การใช้งานมือถือและเพิ่มสัญญาณตามกำหนดการสำคัญในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย โดยได้ติดตั้งเพิ่มเสาสัญญาณชั่วคราว และทดสอบความพร้อมของสมอลเซล รวมถึงการปรับพารามิเตอร์ของสัญญาณ เพื่อรองรับการใช้งานเพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยเฉพาะพื้นที่สนามกีฬาแห่งชาติ และสนามเทพหัสดิน ที่จะมีพิธีสหบูชามิสซาเพื่อประชาสันบุรุษ ซึ่งคาดว่าจะมีคริสต์ศาสนิกชนราวครึ่งแสนเข้าร่วมพิธี รวมทั้งการเตรียมพร้อมสัญญาณตามสถานที่ต่างๆ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จไปเยือนตามกำหนดการ อาทิ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร เพื่อพบคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาล และเยี่ยมอวยพรบรรดาผู้ป่วยเป็นการส่วนพระองค์ รวมทั้ง การเสด็จเพื่อที่พบปะกับคณะบิชอปบาทหลวงวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม”

ทั้งนี้ ดีแทคยังได้เพิ่มความพร้อมของทีมงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ใช้งานตลอดเส้นทางเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส