ดีแทคได้รับประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

18 ตุลาคม 2562คุณมาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร ในฐานะตัวแทนของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เข้ารับใบประกาศฯรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ดีแทคได้รับใบประกาศฯรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากการ ทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อต่ออายุใบรับรองให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อพิจารณาแล้วได้รับการอนุมัติ เพราะดีแทคได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดทุจริต เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย