จะดีแค่ไหนถ้าควบรวมแล้วมีสัญญาณมือถือดีขึ้นสำหรับ 50 ล้านเลขหมาย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการควบรวม ดีแทค-ทรู ซึ่งบริษัทใหม่จะเป็นการรวมพลังเพื่อเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G และ 4G ให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั่วไทย เมื่อการควบรวมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทใหม่จะเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาเพิ่มประสิทธิภาพทั้งเพิ่มสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน (coverage) และเพิ่มความจุรองรับการใช้งาน (capacity) ไม่ว่าคุณจะเป็นใครใน 50 ล้านเลขหมายที่ใช้งาน นักเรียน นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร คนอยู่ในเมือง คนอยู่ภูมิภาคห่างไกล จะใช้มือถือไฮเอนด์ หรือมือถือแบบเริ่มต้น นั่นคือ ลูกค้าทุกคนทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วไทยจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ดีแทคมีแผนให้ลูกค้าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ด้วยการใช้งานบนคลื่นความถี่ 2600 MHz ยกระดับประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้นเมื่อการควบรวมสู่บริษัทใหม่เสร็จสิ้นและมีแผนให้ลูกค้าทรู สามารถใช้ 4G LTE บนคลื่น 700 MHz ซึ่งเป็นคลื่นย่านความถี่ต่ำที่มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมเหนือกว่าเดิม เพิ่มพื้นที่ใช้งานที่ห่างไกล และใช้งานในอาคารที่อยู่อาศัย (indoor) ดีขึ้น เมื่อการควบรวมสู่บริษัทใหม่เสร็จสิ้น

blank

คลื่นครอบคลุมทุกย่านความถี่ บริษัทใหม่จะมีคลื่นความถี่มากกว่าเดิม ด้วยคลื่น 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 26GHz ถ้าควบรวมสู่บริษัทใหม่เสร็จสิ้น

blank

เพิ่มจุดใช้งาน WiFi อีกกว่า 16,000 แห่งทั่วไทย* สามารถเชื่อมต่อการใช้งานในอาคาร ศูนย์การค้า พื้นที่สาธารณะต่างๆ นอกเหนือจากสัญญาณคุณภาพ 5G และ 4G ถ้าควบรวมสู่บริษัทใหม่เสร็จสิ้น

*ลูกค้าดีแทค