เมื่อโลกเปลี่ยนในอัตราเร่ง เราจะรับมือกับมันอย่างไร

ทุกวันนี้ ใครๆ ก็ต่างพูดถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ถ้าพูดถึงในเชิงเทคโนโลยี ดีแทคได้เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลมาเป็น 10 ปีแล้ว แต่สำหรับผม การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่สำคัญมากกว่านั้นคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงผ่านดิจิทัลเทคโนโลยี (Customer’s digital journey) และต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดในอัตราที่เร็วขึ้น โดยมีสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเร่ง

  1. อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง หรือ (Internet of Things)

ต่อไปนี้ ไม่ใช่แค่คนกับคนจะสื่อสารกันได้ แต่คนกับสิ่งของ หรือสิ่งของกับสิ่งของก็จะสื่อสารกันได้ ในแต่ละบ้านจะมีซิมมากกว่าจำนวนสมาชิกในบ้าน เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ หลอดไฟ ประตู ทุกอย่างจะมีซิมที่สื่อสารกันได้หมดภายใต้การควบคุมของเรา

prathet infographics4

  1. ความมั่นคงของข้อมูลบนโลกออนไลน์

อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีทำให้เกิดความเสี่ยงหลายอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การถูกแฮ็กข้อมูลจะเกิดขึ้นถี่ขึ้น และผลกระทบนั้นร้ายแรงมาก ซึ่งเราเองได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้อย่างสูงสุด มาตรฐานเรื่องการรักษาข้อมูลเป็นไปตามกฎที่เคร่งครัดของยุโรป ซึ่งทำให้เราออกแบบระบบความปลอดภัยอย่างรัดกุมปลอดภัยระดับสูงสุด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ข้อมูลของพวกเขาจะไม่รั่วไหลออกมา

  1. บริการดิจิทัลที่ดีขึ้นต่อลูกค้า

บางอย่างได้เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การโอนย้ายจากระบบเติมเงินสู่ระบบรายเดือน จากใช้บริการที่ฮอลเป็นออนไลน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ทีมทีจีถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดขึ้นร่วมกับทีมอื่นๆ อย่างดิจิทัลกรุ๊ปหรือทีมเซล นั่นหมายถึงวัฒนธรรมการทำงานแบบ Silo หรือต่างคนต่างทำจะเห็นได้น้อยลงขึ้น เพื่อทำให้เกิดบริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า

prathet infographics3

  1. Virtual Core Networks (โครงข่ายเสมือน)

นอกจากความร่วมมือกับกรุ๊ปอื่นในบริษัท เรายังมีความร่วมมืออื่นๆ กับตลาดอื่นภายใต้เทเลนอร์กรุ๊ป นั่นคือการทำโครงข่ายเสมือน ซึ่งเป็นการลดความซ้ำซ้อนของการขยายโครงข่ายในระบบเดิม เพื่อรองรับการการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ทำให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น การรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านโครงข่ายเป็นไปรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คุณประเทศ_108

“ในแง่ของเทคโนโลยี คนที่เราต้องการคือคนที่มองเห็นภาพพฤติกรรมผู้บริโภคแห่งอนาคต มองเห็นนวัตกรรมที่ช่วยทำให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น ซึ่งนั่นคือทักษะเรื่องความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง”

  1. The Need to Transform

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งดีแทคเป็นหนึ่งในผู้ด้านเทคโนโลยีตลอดมา ทั้งในยุค 2G, 3G จนมา 4G ในปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาเหล่านั้นยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมากคือ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) รวมถึงวิถีการทำงานแบบ  Agile นั่นหมายถึง ทำให้เร็ว และถ้าเฟล ให้เริ่มใหม่ เปลี่ยนวิธี ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งผิด แต่ต้องปรับและเรียนรู้ให้เร็ว และนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของคนในยุคดิจิทัล ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ทักษะทางเทคนิคเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ “ทักษะการคิดวิเคราะห์” เพื่อที่จะเข้าใจในปัญหาและหาโอกาสกับสิ่งที่เผชิญอยู่ให้ได้

เส้นทางสู่ปี 2020

ในอีก 3 ปีข้างหน้า เป็นปีที่ดีแทคตั้งเป้าสู่การเป็น the most favorite partner ซึ่งเราอยู่ระหว่างทางนั้น โดยในปี 2018 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งของดีแทค ความถี่มากกว่าครึ่งที่ดีแทคถืออยู่ในปัจจุบันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานลง และเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังเปิดขึ้นทั้งหมด เราได้เดินหน้าเต็มอัตรากำลัง ปักเสาใหม่กว่า 4,000 ต้นในปีนี้ จากปกติอยู่ที่ 2,000-2,500 ต้นต่อปี และนี่ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ทีมทีจีได้ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากแนวคิดการทำงานที่เปลี่ยนไป “เปิดมุมมอง พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้กับสิ่งใหม่ตลอดเวลา”prathet infographics2

ENGLISH VERSION