เรื่องเล่า พระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ พระราชลัญจกร

ก่อนประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระชนมพรรษา และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เพื่อเป็นเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหมวดพระราชสิริที่จะต้องทำขึ้นใหม่ เพื่อความเป็นพระราชสิริสวัสดิ์แด่พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

พระสุพรรณบัฏ เป็นแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่จารึกพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดวงพระราชสมภพ เป็นเแผ่นทองคำจารึกวัน เดือน ปี ทั้งทางสุริยคติและจันทรคติ และเวลาพระราชสมภพ รวมทั้งวางพระลัคนาของพระมหากษัตริย์เมื่อมีพระบรมราชสมภพด้วย

blank

blank

พระราชลัญจกร เป็นพระตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับในเอกสาร ทั้งที่เป็นเอกสารทางราชการและส่วนพระองค์  ซึ่งพระราชลัญจกรแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท คือพระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดินและพระราชลัญจกรประจำพระองค์

การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ต้องกระทำตามฤกษ์ในตอนเย็นหรือค่ำก่อนถึงวันพระฤกษ์โดยพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ และโหรหลวงสวดบูชาเทวดาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รุ่งขึ้นตอนเช้าเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้ว พระราชวงศ์ ที่ทรงเป็นประธานทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทรงศีล ผู้ที่จะจารึกและแกะพระราชลัญจกรนุ่งขาวสวมเสื้อขาวและมีผ้าขาวเฉวียงบ่ารับศีล เวลาใกล้พระฤกษ์ประธานทรงจุดเทียนเงินเทียนทอง ผู้ที่จะจารึกและช่างนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร บ่ายหน้าไปกราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วคล้องสายสิญจน์ หันหน้าสู่มงคลทิศ

ครั้นได้พระฤกษ์โหรหลวงลั่นฆ้องชัยให้สัญญาณ ลงมือจารึกและแกะพระราชลัญจกร พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์และพิณพาทย์ขณะจารึกและแกะพระราชลัญจกร

เมื่อเสร็จแล้วพราหมณ์หลั่งน้ำสังข์และเจิมทั้งแผ่นพระสุพรรณบัฏ ดวงพระชนมพรรษา และพระราชลัญจกร แล้วประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม