การเตรียมน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ลำดับพิธีการทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เริ่มพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 76 จังหวัดเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 62 สำหรับกรุงเทพมหานคร ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในหอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 12 เม.ย.62 เป็นแหล่งสุดท้าย

การเตรียมน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นับเป็นครั้งแรกที่มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากกรุงเทพมหานคร และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 76 จังหวัด 108 แหล่ง

ขั้นตอนการเตรียมน้ำสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  1. พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัด ในวันที่ 6 เมษายน 2562
  2. ตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 8 เมษายน 2562
  3. ทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18 เม.ย. 2562
  1. ก่อนจะแห่น้ำอภิเษกไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เม.ย. 2562