พิชิต ธันโยดม

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร