• Sort by :

Network

VCN อีกก้าวสำคัญสู่ยุค 5G ของดีแทค

ดีแทค ถือเป็นหนึ่งในบริษัทเครือข่ายโทรคมนาคมของโลกที่พร้อมผลักดันสู่การนำเทคโนโลยีโครงข่ายหลักเสมือน (Visualized Core Network: VCN) เข้ามาใช้ในการทำให้บริการเร็วขึ้น โดยเฉพาะการก้าวสู่เทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าเป็นการ เพิ่มศักยภาพให้กับลูกค้า ที่สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0

เปลี่ยนเสียงของลูกค้าเป็นความลื่นอีกระดับกับ Flip for Site

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดีแทคก็คือการหาพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ เรามีทีมงานพร้อมในการก่อสร้างสถานีฐาน แต่เราไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสม

ทีมผู้อยู่เบื้องหลังสัญญาณคุณภาพรอบสนามหลวง ที่แม้แต่คนหลักแสน สัญญาณดีแทคก็ยังลื่น ไม่มีสะดุด

ทุกครั้งที่เราพบปัญหาในการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ เราจะต่อสายตรงถึง Call Center ของเครือข่ายก่อนเป็นอย่างแรก แต่รู้ไหมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการโทรเข้าโทรออกหรือการใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกครั้งคือ ??

8 ตัวเลขสำคัญกับอุตสาหกรรมเทเลคอม

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ Disruption ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะหันเหทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคต จะว่าไปก็เป็นธรรมชาติของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่จะเข้ามาทำลายความเคยชินเดิมๆ ของผู้บริโภค ก่อนจะแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไป

อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเสาสัญญาณดีแทคมาในรูปแบบต้นไม้

“เคยไหมเวลาเดินทางไปตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือชนบท เราจะเห็นเสาสัญญาณตั้งตระหง่านโดยที่ไม่ลงตัวไปกับทัศนียภาพโดยรอบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลถึงความลำบากในการขอติดตั้งเสาสัญญาณในบางพื้นที่”