• Sort by :

dtac story

วัฒนธรรมสตาร์ทอัพเริ่มต้นจากความจริงใจ

หลายคนพูดถึงการชูวัฒนธรรมแบบสตาร์ทอัพในองค์กร แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะทำงานด้วยวิถีแห่งนวัตกรรมจากนั้นค่อยนำสู่วัฒนธรรมองค์กร ปีที่ผ่านมา ดีแทคร่วมกับบริษัทต่างๆ ในเทเลนอร์ กรุ๊ป 13 ประเทศจัดโครงการอิก…