• Sort by :

Impacts

สนทนากับเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข นักพัฒนาผู้คลุกคลีกับปัญหาคนหาย ที่หลายกรณีมาจากคนแปลกหน้าบนมือถือ ความรุนแรงในครอบครัวและความเหลื่อมล้ำในสังคม

ดีแทคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมดิจิทัล และนี่เป็นเจตนารมย์และเป้าหมายหลักของการดำเนินงานที่ดีแทคเรามุ่งมั่นในการเสริมสร้างสังคมผ…