• Sort by :

Features

‘YoungHappy’ ธุรกิจเพื่อสังคมที่ขอเป็นสะพานเชื่อมผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลังท่ามกลางกระแสดิจิทัล

สังคมผู้สูงอายุ (Aged society) จัดเป็นปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุกว่า “ครึ่งหนึ่ง” ของประชากรสูงอายุทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้…

สตาร์ทอัพไทย INSKRU กับภารกิจการทำงานกับครูเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัย มีความสุข และเปี่ยมความหมายสำหรับทุกคน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของแวดวงการศึกษาไทย ในยามที่โรงเรียนในหลายพื้นที่ต้องปิดตัวลงและหันมาพึ่งพาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เราได้เห็นถึงความท้าทายในหลากหลายมิติ นับตั้งแต่ปัญ…

จับเข่าคุยกับ ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ว่าด้วยเรื่อง Cyberbullying กับความท้าทายด้านการจัด “ระเบียบวัฒนธรรม” ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา นักนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการพูดและอภิปรายถึงแนวคิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพในการใช้กรอบคิดแบบดั้งเดิมในการออกแบบนโยบา…

คุยกับหัวเรือใหญ่แห่งบ้าน HR ของดีแทค ผู้นำด้านความหลากหลายและผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายสวัสดิการเท่าเทียม

ในช่วงเดือน Pride Month ที่ผ่านมา ดีแทคได้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะบริษัทใน SET50 ที่ประกาศนโยบายสวัสดิการเท่าเทียมสำหรับคู่สมรสเพศเดียวกัน อีกทั้งมอบสิทธิการลาเพื่ออุปการะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับพนั…

เปิดมุมมองภารกิจยับยั้งวิกฤตสภาพอากาศของดีแทคและเทเลนอร์ ที่มากกว่าเพียงการช่วยโลก

โลกกำลังเผชิญภาวะการเสื่อมถอยทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เมืองชายฝั่งทะเลกำลังจมหายไปเร็วกว่าที่…

มองนิยามความยืนหยัดทางธุรกิจในเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19

บทความโดย ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค ความสามารถในการปรับตัวและยืนหยัด (resilience) ของมนุษย์นับเป็นสิ่งน่าทึ่ง และบริการโทรคมนาคมนั้นเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้สังคมสามารถปรับตัวได้ท่า…

Telenor Connexion และดีแทค ผนึกกำลังพัฒนาโซลูชัน IoT เพื่อช่วยธุรกิจไทยให้ยืนหยัดในทุกสภาวการณ์

ในยามที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่สังคมดิจิทัล มีการคาดการณ์ว่าตลาด Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญ (key enabler) ในการนำประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านดังกล่าว จะเติบโตมีมูลค่าเทียบเท่า 2.19 พ…

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องปรับเปลี่ยนตัวเองขนานใหญ่ ท่ามกลางพฤติกรรมการใช้งานดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานเปลี่ยนผ่านองค์กรและการพัฒนาธุรกิจ บอกเล่าถึงความจำเป็นในการปรับตัวขององค์กร ท่ามกลางความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 พฤติกรรม…

มองโลกที่เปลี่ยนในอัตราเร่งกับ ‘พี่ประเทศ’ ว่าด้วยเรื่อง 5G โควิด-19 และยุคแห่งอีโคซิสเต็ม

สำหรับ Lunch at the top ในครั้งนี้ เรานัดกับ พี่ประเทศ ตันกุรานันท์” รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีของดีแทค ซึ่งการนัดรับประทานข้าวกลางวันในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็น Lunch at the Top จริงๆ เพราะเ…

การปลดล็อกศักยภาพคลื่น 5G ในประเทศไทยยังคงเป็นโจทย์ท้าทายไม่เหมือนใคร

ออสติน เม็นยาส ผู้อำนวยการส่วนงานกลยุทธ์กิจการองค์กร กับเส้นทางสู่การเร่งปลดล็อกศักยภาพและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ออสติน เม็นยาส นั้นเป็นชาวแคนาดาโดยกำเนิด เขาเริ่มต้นการทำงานที่ดีแทคเมื่อเดือนมิถุ…