9 เทรนด์เทคโนโลยีกระทบคนทำงานปี 2020

ในปี 2020 ที่จะถึงนี้ นวัตกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แล้วมีเทคโนโลยีอะไร ที่จะส่งผลกระทบกับตัวเราบ้าง ปัจจุบันผู้บริโภคได้เริ่มตระหนักถึงบทบาทและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น AI, Machine learning และ IoT และนี่คือ  9 ประเด็นทางเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020 ซึ่งจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นที่สุด

นายจอห์น ทาเล แซนเบิร์ก หัวหน้าฝ่ายวิจัย เทเลนอร์ รีเสิร์ช กล่าวว่า “ในทศวรรษที่ผ่านมา เทคโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คนและสังคมอย่างมาก

เทเลอนอร์กรุ๊ป” โดยเทเลนอร์ รีเสิร์ช เผย 9 แนวโน้มสำคัญทางเทคโนโลยี ปี 2020 ชี้การเกิดขึ้นของ 5G, IoT  และ AI เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคอย่างสิ้นเชิง ขณะที่ประเด็นด้านความยั่งยืนจะถูกยกระดับความสำคัญ แก้ปัญหาผ่านเทคโนโลยีและกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน