ดีแทคจัดงาน Telenor Youth Forum รอบไฟนอล เฟ้นหาสุดยอดโปรเจ็คจากตัวแทนประเทศไทย เอเชีย และยุโรป

29 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพมหานคร – ดีแทคจัดงาน Telenor Youth Forum ประจำปี 2561 รอบไฟนอลเพื่อเฟ้นหาสุดยอดโปรเจ็คจากแนวคิดของตัวแทนทั้ง 16 คนจาก 8 ประเทศทั่วโลกด้วยการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอันประกอบไปด้วยเทเลนอร์กรุ๊ป แพลนอินเทอร์เนชันนัล ยูนิเซฟ ศูนย์สันติภาพโนเบล รักบ้านเกิด และ CEO ดีแทค คุณอเล็กซานดรา ไรช์

ในแต่ละปี โครงการ Telenor Youth Forum จะเฟ้นหาสุดยอดตัวแทนเยาวชนจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมกันสร้างและพัฒนาโปรเจ็คที่จะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้คนบนโลกของเรา ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยมีตัวแทนเข้าร่วมโครงการด้วยกันทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่คุณเชิงชาย ตะโฉ และคุณธนาภา อุครานันท์ โดยทีมของคุณเชิงชายได้นำเสนอไอเดียที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจในสุขภาพจิตของตนและคนรอบข้างมากขึ้น ในขณะที่ทีมของคุณธนาภาได้นำเสนอไอเดียที่จะช่วยจับคู่ระหว่างผู้สูงวัยที่มีความรู้ ความสามารถ และต้องการที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้กับลูกค้าที่สนใจจะเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้สูงวัยเหล่านั้นต้องการนำเสนอ

สำหรับโปรเจคที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Telenor Youth Forum ประจำปี 2561 นี้ได้แก่ AgriMatch และเจ้าของแนวคิดของโปรเจคทั้ง 4 คนได้รับเงินรางวัลเพื่อสนับสนุนโปรเจคเป็นจำนวน 15,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 477,000 บาท โดยที่ AgriMatch นี้คือแอปพลิเคชันมือถือที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทานข้าวที่เกิดขึ้นทั่วทั้งทวีปเอเชีย ซึ่งตัวแอปพลิเคชัน AgriMatch นี้จะใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยาเพื่อจับคู่ชาวนาที่ต้องการขายผลิตผลกับพ่อค้าคนกลางที่ต้องการซื้อผลิตผลเข้าด้วยกันเพื่อให้การค้าขายเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมมากที่สุด

แอปพลิเคชัน AgriMatch นี้มีแผนที่จะทดลองใช้งานในประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศแรก โดยอ้างอิงจากรายงานประจำปี 2562 ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่าประชากรกว่าร้อยละ 70 ของประเทศเมียนมาร์ประกอบอาชีพเกษตรกรเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว โดย AgriMatch ได้รับความร่วมมือจาก Network Activities Group (NAG) ประจำประเทศเมียนมาร์เพื่อช่วยผลักดันการฝึกอบรมเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในประเทศเมียนมาร์

ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ Telenor Youth Forum ประจำปี 2562 จากหลากประเทศทั่วโลก ณ ดีแทคเฮ้าส์

“ดีแทคและเทเลนอร์ต้องการที่จะร่วมกันผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก เราพร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ด้วยเทคโนโลยีที่เรามี เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น” คุณอเล็กซานดรากล่าว

blank

blank

เกี่ยวกับโครงการ Telenor Youth Forum

เยาวชนรุ่นใหม่ผู้ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเพื่อนมนุษยชาติ

โครงการ Telenor Youth Forum ประจำปี 2561 เปิดตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์นิทัศการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ณ เมืองออสโลเมื่อเดือนธันวาคมปี 2561 ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้ได้ทำการเฟ้นหาเยาวชนทั้งสิ้น 16 คนจากหลากประเทศทั่วโลกเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเพื่อนมนุษยชาติ จากนั้นจึงแบ่งเยาวชนเหล่านั้นออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มคิดค้น วิจัย พัฒนาโปรเจ็คของตน ก่อนที่จะนำเสนอในรอบไฟนอล ณ กรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือระหว่างเทเลนอร์และศูนย์สันติภาพโนเบล

โครงการ Telenor Youth Forum คือโครงการที่เกิดมาจากแนวคิดที่ต้องการจะลดความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเทเลนอร์ได้จับมือร่วมกับศูนย์สันติภาพโนเบลเพื่อเฟ้นหาเยาวชนอายุระหว่าง 20 ถึง 28 ปีจำนวนทั้งสิ้น 16 คนจากหลากประเทศทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมโครงการ และร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน