dtac blog

ศรีจันทร์จับมือ dtac SME เป็นโซลูชั่นด้านสื่อสาร ช่วยขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรให้เติบโตมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า

7 พฤศจิกายน 2562 – ศรีจันทร์แบรนด์เครื่องสำอางไทยที่มีอายุกว่า 70 ปี ไว้วางใจให้ dtac SME เป็นพันธมิตรทางด้านการสื่อสาร ที่ช่วยให้ศรีจันทร์เป็นองค์กรที่บริหารโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจข

อ่านต่อ

POPULAR POST

Get the news into your inbox!

We don’t spam. we collect the best stories only!

Close Menu