dtac blog

เปิดมุมมอง ‘เนียร์ อียาร์’ เจ้าของทฤษฎี ‘Hooked Model’ ส่องทิศสตาร์ทอัพไทย

Author: WANPEN PUTTANONT (The Bangkok Insight)   ในโอกาสที่ เนียร์ อียาร์ (Nir Eyal) ผู้เขียนหนังสือ HOOKED : How to Build Habit- Forming Product หนังสือขายดีอันดับหนึ่ง ในหมวด Product Management

อ่านต่อ
Close Menu