dtac blog

ซิสเต็มส์สโตนสตาร์ทอัพดีแทค แอคเซอเลอเรท batch 7 ผู้ปฏิวัติรูปแบบการซ่อมบำรุงในโรงงาน รับเงินลงทุนจาก Expara Thailand

10 มิถุนายน 2562 – ซิสเต็มส์สโตน (System Stone) สตาร์ทอัพดีแทค แอคเซอเลอเรท batch 7 สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแนวหน้าของประเทศไทย ผู้พัฒนาระบบการทำงานผ่านมือถือให้แก่วิศวกรซ่อมบำรุงในภาคอุตสาหกรรม ป

อ่านต่อ
Close Menu